BACAAN DALAM MAJELIS

“Wahai Tuhanku! Ampunilah aku dan terimalah taubatku, sesungguhnya Engkau Maha Menerima taubat lagi Maha Pengampun.” (1) -------------- 1) HR. At-Tirmidzi dan Imam hadis lain, lihat pula di Shahih At-Tirmidzi: 3/153, Shahih Ibnu Majah: 2/321, dan lafazh hadis tersebut menurut riwayat At-Tirmidzi.

API