DO’A APABILA PULANG DARI BEPERGIAN

“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan dan pujaan. Dia-lah Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kami kembali dengan bertaubat, beribadah dan memuji kepada Tuhan kami. Allah telah menepati janji-Nya, membela hamba-Nya (Muhammad) dan mengalahkan musuh sendirian”. (1) ------------------ 1) Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam mengucapkannya bila usai perang atau haji. HR. Bukhari: 7/163 no.1797, Muslim: 2/980 no.1344.

API