TAKBIR DAN TASBIH DALAM PERJALANAN

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, dia berkata: “Kami apabila berjalan menanjak, membaca takbir, dan apabila kami turun, membaca tasbih.” (1) ------------- 1) HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 6/135 no.2993.

API