BERTAKBIR DI SETIAP DATANG KE RUKUN HAJAR ASWAD

”Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam melakukan thawaf di Baitullah, di atas unta, setiap datang ke sisi hajar aswad, beliau memberi isyarat dengan sesuatu yang dipegangnya dan bertakbir”. ------------- 1) HR. Bukhari, Fathul Bari: 3/476, maksud “sesuatu” adalah tongkat. Lihat Al-Bukhari dengan Fathul Bari: 3/472.

API