APABILA ORANG KAFIR MENGUCAPKAN SALAM

“Apabila ahli kitab mengucapkan salam kepadamu, jawablah: Wa’alai-kum.” (1) --------------- 1) HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 11/42, Muslim: 4/1705 no.2163.

API