KETIKA DI MASY’ARIL HARAM

Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam naik unta bernama Al-Qaswa’ hingga di Masy’aril Haram, lalu beliau menghadap kiblat, berdo’a, membaca takbir dan tahlil serta kalimat tauhid. Beliau terus berdo’a hingga fajar menyingsing. Kemudian beliau berangkat (ke Mina) sebelum matahari terbit.” (1) ------------- 1) HR. Muslim: 2/891 no.1218.

API