DO'A APABILA ADA ANGIN RIBUT

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya. (1) ------------------ 1) HR. Abu Dawud: 4/326, Ibnu Majah: 2/1228. Lihat Shahih Ibnu Majah: 2/305.

“Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu kebaikannya, kebaikan apa yang terdapat padanya, kebaikan apa yang dibawanya dan aku berlindung kepada-Mu dari keburukannya, keburukan yang ada padanya dan keburukan yang dibawanya“. (1) ---------------- 1) HR. Muslim: 2/616 no.666 dan lafazh ini darinya, Bukhari: 4/76 3206 dan 4829.

API