DO’A SEBELUM MAKAN

“Apabila seseorang di antara kamu hendak makan, bacalah: Bismillah. Apabila lupa pada permulaannya, bacalah: “Dengan menyebut nama Allah, pada awalnya dan akhirnya.” (1) -------------------- 1) HR. Abu Dawud: 3/347, At-Tirmidzi: 4/288, dan lihat kitab Shahih At-Tirmidzi: 2/167.

“Barangsiapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa makanan, hendaklah membaca (yang artinya): “Ya Allah! Berilah kami berkah dengan makan itu dan berilah makanan yang lebih baik”. (1) -------------- 1) HR. At-Tirmidzi: 5/506, dan lihat Shahih Tirmidzi: 3/158.

API