DO’A ORANG YANG BERPUASA APABILA DIAJAK MAKAN

“Apabila seseorang di antara kamu diundang (makan) dipenuhilah. Apabila puasa, hendaklah mendo’akan (orang yang mengundang). Apabila tidak puasa, hendaklah ia makan.” (1) ---------------- 1) HR. Muslim: 2/1054 no.1150.

API