DO’A MASUK MASJID

(Mekangkahkan kaki kanan terlebih dahulu) dan membaca doa masuk masjid yang artinya: (“Aku berlindung kepada Allah Yang Maha Agung, dengan wajah-Nya Yang Mulia dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari setan yang terkutuk. Dengan nama Allah dan semoga shalawat dan salam tercurahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukalah pintu-pintu rahmat-Mu untukku.”) ---------------- 1. Sesuai dengan perkataan Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu: (termasuk Sunnah bila engkau hendak masuk masjid, mulailah melangkah dengan kaki kanan untuk masuk dan apabila hendak keluar hendaklah dengan kaki kiri). Atsar riwayat Al-Hakim 2. HR. Abu Dawud

API