DZIKIR SETELAH SALAM SHALAT WITIR

“Maha suci (Engkau Ya Allah), Raja Yang Maha suci, Tuhan-nya para malaikat dan malaikat Jibril “ (1) ------------- 1) Riwayat Nasa’I: 3/244, Daruqutni. Tambahannya terdapat dalam riwayat Daruqutni: 2/31 dan sanadnya shahih. Lihat Zadul Ma’ad: tahqiq Syu’aib dan Abdul Qadir Al Arna’uth: 1/377.

API