MEMBIMBING (TALQIN) ORANG YANG SEKARAT

“Siapa yang akhir ucapannya: “Laa Ilaaha Illallah” dia akan masuk syurga“. (1) --------------- 1) HR. Abu Dawud 3/190 no. 3116 dan lihat shahih al-jami' 5/432.

API