BACAAN APABILA MASUK RUMAH

18.“Dengan nama Allah, kami masuk (ke rumah), dengan nama Allah, kami keluar (darinya) dan kepada Tuhan kami, kami bertawakkal”. Kemudian mengucapkan salam kepada keluarga-nya. ------- HR. Abu Dawud

API