BACAAN APABILA ORANG KAFIR BERSIN KEMUDIAN MEMUJI ALLAH

Semoga Allah memberi hidayah kepadamu dan memperbaiki hatimu”. (1) ------------------ 1) HR. At-Tirmidzi: 5/82, Ahmad: 4/400, Abu Dawud: 4/308. Lihat pula Shahih At-Tirmidzi: 2/354.

API