DO’A UNTUK KESEDIHAN YANG MENDALAM

“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Agung dan Maha Lembut, Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan ‘Arasy yang agung. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Tuhan langit dan bumi dan Tuhan ‘Arasy yang mulia“. -------------- 1) HR. Bukhari: 7/154 dan Muslim: 4/2092.

“Ya Allah, rahmat-Mu aku harapkan, janganlah Engkau serahkan (segala urusanku) kepada diriku walau sekejap mata, perbaikilah segala urusanku, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau“. -------------- 1) HR. Abu Dawud: 4/324, Ahmad: 5/42, Shahih Abu Dawud: 3/959.

“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang dzalim“. --------------- 1) HR. Tirmidzi: 5/529 dan riwayat Hakim yang disetujui dan dishahihkan oleh Dzahabi: 1/505. Lihat Shahih Tirmidzi: 3/168.

“Allah, Allah adalah Tuhan-ku, aku sedikitpun tidak menyekutukan-Nya”. (1) ------------- 1) HR. Abu Dawud: 2/87 no.1525, Shahih Ibnu Majah: 2/335.

API