DO’A ANTARA RUKUN YAMANI DAN HAJAR ASWAD

“Wahai Tuhan kami! Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan jauhkan kami dari siksaan api Neraka.” (1) --------------------- 1) HR. Abu Dawud: 2/179, Ahmad: 3/411 dan Al-Baghawi dalam Syarh As-Sunnah 7/128. Al-Albani menghasankan,Shahih Abu Dawud: 1/354.

API