DO'A JIKA TERBANGUN PADA MALAM HARI

“Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha Esa lagi Maha Perkasa, Tuhan langit dan bumi dan di antara keduanya, yang Maha Mulia lagi Maha Pengampun“. (1) -------------- 1) Do'a diatas dibaca jika anda membolak-balikkan tubuh pada malam hari. Riwayat Hakim, dishahihkannya dan disetujui oleh Adz-Dzahabi 1/540, An-Nasa’i dalam ‘Amalulyaumi wallailati, Ibnu Sunni. Lihat Shahihul Jami’: 4/213.

API