UCAPAN ORANG YANG BERPUASA BILA DIHINA

”Sesungguhnya aku sedang berpuasa. Sesungguhnya aku sedang berpuasa”. (1) ---------------- 1) HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 4/103, Muslim: 2/806 no.1151.

API