YANG DILAKUKAN BILA ADA SESUATU YANG MENGGEMBIRAKAN

“Nabi ṣallallāhu 'alaihi wa sallam apabila ada sesuatu yang menggembirakan atau menyenangkannya, beliau bersujud, pertanda syukur kepada Allah Yang Maha Suci dan Maha Tinggi”. (1) -------------- 1) HR. Ashhabus Sunan, kecuali An-Nasai, lihat Shahih Ibnu Majah: 1/233 dan Irwa’ul Ghalil, 2/226.

API