DO’A ORANG MUKIM KEPADA MUSAFIR

“Aku menitipkan agama, amanah dan penutup amalmu.” (1) ------------ 1) HR. At-Tirmidzi: 5/499, dan lihat Shahih At-Tirmidzi: 2/155.

“Semoga Allah memberi bekal taqwa kepadamu, mengampuni dosamu dan memudahkan kebaikan kepadamu di mana saja engkau berada.” (1) -------------- 1) HR. At-Tirmidzi, lihat Shahih At-Tirmidzi: 3/155.

API