84 - บทซิกิรที่ควรอ่านในวงของการพูดคุย

195- จากท่านอิบนุอุมัร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า ท่านเราะสูลุลลอฮฺ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าว (บทซิกิร) ซ้ำไปซ้ำมามากถึงหนึ่งร้อยครั้งในทุกครั้งที่อยู่ในวงของการพูดคุยก่อนที่ท่านจะลุกขึ้นจากไป (บทซิกิรนั้นก็คือ) โอ้พระผู้ทรงอภิบาลได้โปรดให้อภัยโทษแก่ฉัน และได้โปรดให้นิรโทษโดยปรานีแก่ฉัน แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงนิรโทษโดยปรานี ผู้ทรงอภัยโทษ (1) ------------------- (1) อัต-ติรมิซี หมายเลข 3434, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 3814 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 3/153, เศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 2/321 ซึ่งสำนวนเป็นการบันทึกของท่านอัต-ติรมิซี

API