MENDO’AKAN ORANG YANG ANDA CACI

“Ya Allah, siapa saja orang mukmin yang kucaci, jadikanlah sebagai sarana yang mendekatkan dirinya kepada-Mu di hari Kiamat.” (1) -------------- 1) HR. Bukhari dengan Fathul Bari: 11/171, Muslim: 4/2007 no.396, dan kalimatnya: “Jadikanlah sebagai pembersih dan rahmat.

API