BERTAKBIR PADA SETIAP LEMPARAN JUMRAH

Rasulullah ṣallallāhu 'alaihi wa sallam bertakbir pada setiap kali melempar tiga Jumrah dengan batu kecil, kemudian beliau maju dan berdiri untuk berdo’a dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangannya setelah melempar Jumrah yang pertama dan kedua. Adapun untuk Jumrah Aqabah, beliau melempar dan bertakbir, dan beliau tidak berdiri di sana, tapi langsung pergi (tidak berdo’a).” (1) ------------- 1) HR. Bukhari, Fathul Bari: 3/583, 3/584 dan 3/581. Muslim juga meriwayatkannya.

API