DO’A UNTUK ORANG YANG MENGATAKAN: BAARAKALLAHU FIIKA

“Semoga Allah juga memberkahimu.” (2) ------------ 1) Ibnu Sunni, hal. 138, no. 278, lihat Al-Waabilush Shayyib Ibnil Qayyim, hal. 304. Tahqiq Muhammad Uyun.

API