DO’A PENGANTIN KEPADA DIRINYA

“Apabila seseorang di antara kamu menikahi seorang perempuan atau membeli budak, hendaklah mengucapkan (yang artinya): “Ya Allah! Sesungguhnya aku mohon kepada-Mu kebaikan perempuan atau budak ini dan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya. Dan aku mohon perlindungan kepada-Mu dari kejelekan perempuan atau budak ini dan apa yang telah Engkau ciptakan dalam wataknya”. Apabila membeli unta, hendaklah memegang puncak punuknya, lalu mengucapkan seperti doa itu.” ------------- 1)HR. Abu Dawud: 2/248, Ibnu Majah: 1/617 dan lihatlah Shahih Ibnu Majah: 1/324.

API