93 - บทดุอาอ์แก่ผู้ที่กล่าวแก่ท่านว่า “บาเราะกัลลอฮุฟีกะ – ขออัลลอฮฺทรงประทานความจำเริญแก่ท่าน”

204- และสำหรับท่าน ย่อมได้รับความจำเริญของอัลลอฮฺเช่นกัน (3) -------------------- (3) บันทึกโดยอิบนุ อัส-สุนนี หน้า 138 หมายเลข 278 และดูใน อัล-วาบิล อัศ-ศ็อยยิบ โดยอิบนุลก็อยยิม หน้า 304 ตรวจทานโดยบะชีร มุฮัมมัด อุยูน

API