Ducada marka guriga la galayo

{bismillaahi walajnaa wa bismillaahi kharajnaa wa calaa rabbinaa tawakal-naa}“magaca ilaahay ayaan ku galnay, magaca ilaahayna waan ku baxnay rabiganagana waan tala saaranay, kadib wuxuu salaami reerkiisa>>

API