11 - บทซิกิรขณะเข้าบ้าน

18- ด้วยพระนามของอัลลอฮฺเราได้เข้า (ที่พำนัก) และด้วยพระนามของอัลลอฮฺเราได้ออก (จากที่พำนัก) และต่ออัลลอฮฺเท่านั้น โอ้พระเจ้าของเรา เราขอมอบหมาย (หลังจากนั้นก็ให้สลามแก่คนในครอบครัวของเขา) (2) -------------- (2) บันทึกโดยอบูดาวุด หน้า 4/325 หมายเลข 5096 ซึ่งชัยคฺบินบาซกล่าวว่าสายรายงานของมันอยู่ในระดับที่ดีในหนังสือ ตุหฟะฮฺ อัล-อัคยาร หน้า 28 และในหะดีษเศาะฮีหฺได้รายงานว่า เมื่อชายคนหนึ่งเข้าบ้านของเขา แล้วได้กล่าวถึงอัลลอฮฺตอนเข้าบ้านและตอนทานอาหาร ชัยฏอนก็จะพูดว่า ไม่มีที่หลับนอนและไม่มีอาหารให้เราอีกแล้ว มุสลิม หมายเลข 2018

API