123 - สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อมีเรื่องที่ทำให้ดีใจ

242- เมื่อท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม มีเรื่องที่ทำให้ท่านดีใจหรือถูกทำให้ดีใจด้วยมัน ท่านจะรุดลงสุญูดเพื่อขอบคุณต่ออัลลอฮฺผู้ทรงประเสริฐและสูงส่งยิ่ง (3) --------------------- (3) บันทึกโดยเจ้าของสุนัน ยกเว้นอัน-นะสาอี : อบูดาวุด หมายเลข 2774, อัต-ติรมิซี หมายเลข 1578, อิบนุมาญะฮฺ หมายเลข 1394 ดูในเศาะฮีหฺ อิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/233 และอิรวาอ์ อัล-เฆาะลีล หน้า 2/226

API