Waxa uu samaynayo qofka ay u ti-maado arin uu ku farxo.

{ Wuxuu ahaa rasuulku s.c.w haddii ay u timaado arrink uu ku farxo ama lagu farxo, kii dhaca sujuud shukri naqid uu u shukri naqayo ilaahayga barakada badan ee sarreeya}.

API