Anachofanya akipata habari ya kufurahisha

Alikuwa Mtume (s.a.w) ikimjia habari ya kufurahisha anasujudu kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu Mtukufu.

API