13 - บทดุอาอ์เข้ามัสญิด

20- ให้เริ่มก้าวเท้าเข้าด้วยข้างขวา (4) แล้วให้กล่าวว่า ฉันขอความคุ้มครองด้วยอัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ และด้วยพระพักตร์อันทรงเกียรติของพระองค์ และด้วยอำนาจอันดั้งเดิมของพระองค์ จากชัยฏอนผู้ถูกสาปแช่ง (1) ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ และการสดุดีแห่งอัลลอฮฺ (2) และความสันติสุขปลอดภัยจงมีแด่ท่านศาสนทูตของอัลลอฮฺ (3) โอ้อัลลอฮฺ ขอทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาของพระองค์แก่ฉันด้วยเถิด (4) --------------- (4) ท่านอนัส บินมาลิก เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ ได้กล่าวว่า “สุนนะฮฺของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม เมื่อเข้ามัสญิดนั้น ให้เริ่มก้าวเท้าข้างขวา และเมื่อออกจากมัสญิดให้เริ่มก้าวเท้าข้างซ้าย” (บันทึกโดยอัล-หากิม หน้า 1/218 ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นหะดีษเศาะฮีหฺตามเงื่อนไขของมุสลิม และสอดคล้องกับท่านอัซ-ซะฮะบี และบันทึกโดยอัล-บัยฮะกี หน้า 2/442 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่หะสัน ในสิลสิละฮฺ อัล-อะหาดีษ อัศ-เศาะฮีหะฮฺ หน้า 5/624 หมายเลข 2478 (1) อบูดาวุด หมายเลข 466 และดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หมายเลข 4591 (2) บันทึกโดยอิบนุ อัส-สุนนี หมายเลข 88 ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีกล่าวว่าเป็นหะดีษที่หะสัน ในอัษ-ษะมัร อัล-มุสตะฏ็อบ หน้า 607 (3) อบูดาวุด หน้า 1/126 หมายเลข 465 และดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หน้า 1/528 (4) มุสลิม หน้า 1/494 หมายเลข 713 และในการบันทึกของอิบนุมาญะฮฺ ท่านหญิงฟาฏิมะฮฺได้รายงานด้วยสำนวนว่า โอ้อัลลอฮฺ ได้โปรดให้อภัยในความผิดต่างๆ ของฉัน และขอทรงเปิดประตูแห่งความเมตตาของพระองค์แก่ฉันด้วยเถิด ซึ่งชัยคฺอัล-อัลบานีได้กล่าวว่าเป็นหะดีษที่เศาะฮีหฺเนื่องด้วยมีสายรายงานที่คล้ายคลึงกันนี้มาสนับสนุน ดูในเศาะฮีหฺอิบนุมาญะฮฺ หน้า 1/128-129

API