PONAŠANJE POSTAČA KADA BUDE POZVAN DA PRISTUPI SOFRI

Kada budete pozvani da pristupite obroku - pristupite! Ako postite, onda učite dove domaćinu, a ako ne budete postili - sjedite za sofru!

API