74 - บทดุอาอ์สำหรับผู้ที่ถือศีลอด (สุนนะฮฺ) เมื่อมีการเชื้อเชิญให้ร่วมประทานอาหาร โดยที่เขาไม่ต้องการละศีลอด

185- เมื่อคนหนึ่งคนใดถูกเชื้อเชิญให้ร่วมรับประทานอาหารก็จงตอบรับการเชื้อเชิญนั้น แต่หากว่าเขาถือศีลอดก็จงขอดุอาอ์ (แก่ผู้ที่เชื้อเชิญ โดยให้อัลลอฮฺได้โปรดให้อภัยและความจำเริญแก่เขา) และหากว่าเขาละศีลอดก็จงรับประทานอาหารนั้น (1) -------------------- (1) มุสลิม หน้า 2/1054 หมายเลข 1150

API