75 - บทดุอาอ์สำหรับผู้ที่ถือศีลอด เมื่อมีคนมาด่าว่าเขา

186- แท้จริงฉันเป็นผู้ถือศีลอด แท้จริงฉันเป็นผู้ถือศีลอด (2) ---------------------- (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 4/103 หมายเลข 1894 และมุสลิม หน้า 2/806 หมายเลข 1151

API