Abinda mai azumi zai fada idan wani ya zage shi

Ya ce: Lalle ni azumi nake yi, kuma ni azumi nake yi”.

API