Waxa uu dhahayo qofka soomani marka lacaayo

{innii saaim innii saaim}“anigu waan soomanahay, waan sooma-nahay.

API