تکبیر و تسبیح در مسافرت

«جابر زضی الله عنه: می‌گوید: ما زمانى که از ارتفاعى، بالا می‌رفتیم، الله أکبر می‌گفتیم و هنگامى که از آن پایین می‌آمدیم سبحان الله می‌گفتیم».

API