102 - การกล่าวตักบีรและตัสบีหฺขณะเดินทาง

214- ท่านญาบิร เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เล่าว่า เมื่อพวกเราขึ้นสู่ที่สูง (หรือเนินสูง) พวกเราก็จะกล่าวตักบีรว่า (อัลลอฮฺผู้ทรงยิ่งใหญ่ที่สุด) และเมื่อพวกเราลงมาจากเนิน ก็จะกล่าวตัสบีหฺว่า (มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่อัลลอฮฺ) (3) --------------------- (3) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 6/135 หมายเลข 2993

API