KAKO UZVRATITI NEVJERNICIMA NA POZDRAV

Kada vas sljedbenici Knige pozdrave (poselame) recite: I vama.

API