Sida uu u ugu jawaabayo haddii uu salaaamo gaalku

{wuxuu yiri s.c.w:{haddii ay idin salaamaan ahlu kitaabku(yuhuud iyo nasaaaro) waxaad ku tiraahdaan :waca-laykum}.

API