109 - การตอบสลามแก่คนต่างศาสนิก เมื่อเขาได้ให้สลามแก่เรา

227- เมื่อชาวคัมภีร์ (ชาวยิวหรือคริสต์ รวมถึงคนต่างศาสนิกอื่นๆ) ให้สลามแก่พวกท่าน ก็จงตอบกลับว่า และแด่พวกท่านด้วย (2) -------------------- (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 11/42 หมายเลข 6258 และมุสลิม หน้า 4/1705 หมายเลข 2163

API