Dikriga mashcaril xaraamka.

{ Wuxuu fuulay rasuulku s.c.w hashiisii la oranjiray qaswaa, ilaa uu ka yimid mashcaril xaraamka, kadib wuxuu u qaabilay qiblada, markaasuu duceeyey oo uu baryay ilaahay, wuuna wayneeyey, wuxuuna yidhi (laa ilaaha illaahu), wuuna (waxiday) kama uusan suulin inuu ta-agnaado ilaa waagu ka guduutay si aad ah, kadibna wuu dhaqaajiyey intaysan soo bixin cadceedu (qorraxdu) } .

API