121 - การกล่าวตักบีรขณะขว้างเสาหิน (ช่วงประกอบพิธีหัจญ์)

239- ให้กล่าวตักบีรทุกครั้งที่ขว้างเสาหินทั้งสามด้วยก้อนกรวด แล้วให้เดินไปข้างหน้าและให้หยุดขอดุอาอ์โดยหันหน้าไปยังทิศกิบละฮฺพร้อมกับยกมือทั้งสอง ซึ่งให้ทำเฉพาะเสาหินที่หนึ่งและสอง ส่วนเสาหินที่สาม (ญัมเราะฮฺ อัล-อะเกาะบะฮฺ) ให้ขว้างมันด้วยก้อนกรวดพร้อมๆ กับกล่าวตักบีรในทุกครั้งที่ขว้าง หลังจากนั้นให้จากไปโดยที่ไม่ต้องหยุดยืนขอดุอาอ์ (2) ------------------- (2) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 3/583 หมายเลข 1751, หน้า 3/584, 3/581 หมายเลข 1753 และมีบันทึกโดยมุสลิมเช่นเดียวกัน หมายเลข 1218

API