52 - การสอนคำกล่าวสุดท้ายให้แก่คนที่ใกล้เสียชีวิต

153- ผู้ใดที่คำกล่าวสุดท้ายของเขา (ก่อนที่จะเสียชีวิต) คือ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ย่อมได้เข้าสวนสวรรค์ (2) ------------------ (2) อบูดาวุด หน้า 3/190 หมายเลข 3116 และดูในเศาะฮีหฺ อัล-ญามิอฺ หมายเลข 5/432

API