Kumlakinia anaetokwa na roho

Amesema Mtume (s.a.w): Mtu ambae neno lake la mwaisho litakuwa ni: (Laa ilaaha ila Allaah). ''Hapana mola apasae kuabudiwa kwa haki ila ni Mwenyezi Mungu.'' .........Ataingia peponi.

API