Abinda za’a cewa kafiri idan ya yi atishawa sa ya ce”Alhamdulillah”

Allah ya shirye ku, kuma ya kyantata halayenku.

API