78 - บทดุอาอ์แก่ผู้ปฏิเสธศรัทธาเมื่อเขาจามแล้วเขาสรรเสริญต่ออัลลอฮฺ

189- (2) ขออัลลอฮฺโปรดชี้ทางนำให้แก่ท่านและปรับปรุงสภาพของท่าน (2) --------------------- (2) อัต-ติรมิซี หน้า 5/82 หมายเลข 2741, อะหฺมัด หน้า 4/400 หมายเลข 19586, อบูดาวุด หน้า 4/308 หมายเลข 5040 และดูในเศาะฮีหฺ อัต-ติรมิซี หน้า 2/354

API