112 - บทดุอาอ์แก่ผู้ท่านเคยด่าว่าเหยียดหยามเขา

230- ท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ได้กล่าวว่า โอ้อัลลอฮฺ ผู้ศรัทธาท่านใดก็ตามที่ฉันเคยด่าว่าเหยียดหยามเขา ได้โปรดทำให้เขาได้ใกล้ชิดพระองค์ในวันกิยามะฮฺด้วยเถิด (คือให้คำด่าของเราเปลี่ยนเป็นผลบุญหรือความดีสำหรับเขา ที่จะส่งผลทำให้เขาได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺ) (1) ------------------ (1) อัล-บุคอรี มะอัลฟัตหุ หน้า 11/171 หมายเลข 6361 และมุสลิม หน้า 4/2007 หมายเลข 396 ซึ่งสำนวนของมุสลิมนั้นความว่า ได้โปรดทำให้เขาได้รับการชำระล้าง (จากความผิดบาป) และได้รับความเมตตา

API