Ducada qofka aad caydo

Wuxuu yiri rasuulku s.c.w: { allow mu-minkasta oon caayey uga dhig kaas (caydaas) dhawaansho xagaaga ah maa-linta qiyaamo }.

API